नवरात्रिची आरती

आश्विनशुध्दपक्षी अंबा बेसलि सिंहासनी हो |

प्रतिपदेपासून घटस्थापना ती करून हो |

मूलमंत्रजप करूनि भोवते रक्षक ठेवुनी हो |

ब्रम्हा, विष्णु, रुद्र आईचे पूजन करिती हो  || १ ||

 

उदो बोला उदो अंबाबाई माऊलीचा हो |

उदोकारें गर्जती काय महिमा वर्णू तिचा हो || धृ ||

 

द्वितीयेच्या दिवशी मिळती चौसष्ट योगिनी हो |

सकाळांमध्ये श्रेष्ठ परशुरामाची जननी हो  |

कस्तुरीमळवट भांगी शेंदूर भरूनी हो |

उदाकारे गर्जती सकल चामुंडा मिळुनी हो || २ ||

 

तृतीयेचे दिवशी अंबे शृंगार मांडिला हो |

मळवट पातळ चोळी कंठी हार मुक्ताफळां हो |

कंठीची पदके कांसे पीतांबर पिवळा हो |

अष्टभुजा मिरवती अंबे, सुंदर दिसे लीला हो || ३ ||

 

चतुर्थीचे दिवशी विश्वव्यापक जननी हो |

उपासकां पाहसी अंबे प्रसन्न अंत:करणी हो |

पूर्ण कृपें तारिसी जगन्माते मनमोहिनी हो |

भक्तांच्या माउली सुर ते येती लोटांगणी हो || ४ ||

 

पंचमीचे दिवशी व्रत ते उपांगललिता हो |

अर्ध्यपाद्यपूजने तुजला भवानी स्तविती हो |

रात्रीचे समयी करिती जागरण हरिकथा हो |

आनंदे प्रेम ते आले सद्भावे क्रीडता हो || ५ ||

 

षष्ठीचे दिवशी भक्ता आनंद वर्तला हो |

घेउनि दिवट्या हस्ती हर्षे गोंधळ घातला हो |

कवडी एक अर्पिता देसी हार मुक्ताफळां हो |

जोगवा मागता प्रसन्न झाली भक्तकुळा हो || ६ ||

 

सप्तमीचे दिवशी सप्तशृंगगडावरी हो |

तेथे तू नांदसी भोवतिं पुष्पे नानापरी हो |

जाई जुई शेवंती पूजा रेखियली बरवी हो |

भक्त संकटी पडता झेलुनि घेसी वरचेवरी हो || ७ ||

 

अष्टमीचे दिवशी अष्टभुजा नारायणी हो |

सह्याद्रिपर्वती पाहिली उभी जगज्जननी हो |

मन माझे मोहिले शरण आलों तुजलागुनी हो |

स्तनपान देऊनि सुखी केले अंत:करणी हो || ८ ||

 

नवमीचे दिवशी नवदिवसांचे पारणे हो |

सप्तशतीजप होमहवने सद् भक्ती करूनी हो |

षड्स अन्ने नैवेद्यासी अर्पियली भोजनी हो |

आचार्यब्राम्हणा तृप्त केले कृपेकरुनि हो || ९ ||

 

दशमीच्या दिवशी अंबा निघे सीमोल्लंघनी हो |

सिंहारूढ करी दारुण शस्त्रे अंबे त्वा घेउनि हो |

शुंभिनशुंभादिक राक्षसां किती मरिसी रणी हो |

विप्रा रामदासा आश्रय दिधली तो चरणी हो || १0 ||