श्री दत्ताची आरती

त्रिगुणात्मक त्रिमुर्ती दत्त हा जाणा |

त्रिगुणी अवतार त्रेलोक्यराणा ||

नेति नेति शब्द न ये अनुमाना |

सुरवर मुनियन योगी समाधी न ये ध्याना || १ ||

 

जय देव जय देव जय श्री गुरुदत्ता |

आरती ओंवाळितां  हरली  भवचिंता || धृ ||

 

सबाह्य  अभ्यंतरी तू एक दत्त  |

अभाग्यासी  केंची  कळेल ही मात ||

पराही परतली तेथें कैसा हा हेत |

जन्म मरणाचा पुरलासे अंत || २ ||

 

दत्त येऊनिंया ऊभा ठाकला |

साद्भावे  साष्टांगे  प्राणिपात केला ||

प्रसन्न  होऊनियां आशिर्वाद दिधला |

जन्मा मरणाचा फेरा चुकविला || ३ ||

 

दत्त  दत्त  ऐसे लागले ध्यान |

हरपले मन झाले उन्मन ||

मी-तू पणाची झाली बोळपण |

एक  जनर्दंनी  श्रीदत्त  ध्यान || ४ ||