श्री शंकराची आरती

लवथवती विक्राळा ब्रम्हांडी माळा |

विषे कंठ काळा त्रिनेत्रीं ज्वाळा ||

लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा |

तेथुनियां जळ निर्मळ वाहे झुळझुळा || १ ||

 

जय देव जय देव श्रीशंकरा |

आरती ओवाळू तुज कर्पूरगौरा || धृ . ||

 

कर्पुरगौरा भोळा नयनीं विशाळा |

अर्धांगी पार्वती सुमानांच्या माळा ||

विभूतीचे उधळण शितकंठ निळा |

ऐसा शंकर शोभे उमावेल्हाळा || २ ||

 

देवी दैत्यी सागरमंथन पै केलें |

त्यामाजी अवचित हळहळ जे उठलें |

तें त्वा असुरपणे प्राशन केलें |

नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले || ३ ||

 

व्याघ्रांबर फणिवरधर सुंदर मदनारी |

पंचानन मनमोहन मुनीजनसुखकारी ||

शतकोटींचे बीज वाचे उच्चारी |

रघुकुळटिळक रामदासा अंतरी || ४ ||