श्री वटसावितरीची आरती

अश्वपती पुसता झाला ॥
नारद सांगताती तयाला ॥
अल्पायुषी सत्यवंत ॥
सावित्रीनें कां प्रणीला ॥
आणखी वर वरीं बाळे ॥
मनी निश्चय जो केला ॥
आरती वडराजा ॥ १ ॥

 

दयावंत यम दूजा ॥
सत्यवंत ही सावित्री ॥
भावे करीन मी पूजा ॥
आरती वडराजा ॥ ध्रु० ॥

 

ज्येष्ठमास त्रयोदशी ॥
करिती पूजन वडाशीं ॥
त्रिरात्र व्रत करुनियां ॥
जिंकी तूं सत्यवंताशीं ॥ २ ॥

 

स्वर्गावरी जाऊनियां ॥
अग्निखांब कचळीला ॥
धर्मराजा उचकला ॥
हत्या घालील जीवाला ॥
येई गे पतिव्रते ॥
पति नेईं गे आपुला ॥ ३ ॥

 

जाऊनियां यमापाशीं ॥
मागतसे आपुला पती ॥
चारी वर देऊनियां ॥
दयावंत द्यावा पती ॥ ४ ॥

 

पतिव्रते तुझी कीर्ति ॥
ऐकूनि ज्या नारी येती ॥
तुझें व्रत आचरती ॥
तुझीं भवनें पावती ॥ ५ ॥

 

पतिव्रते तुझी स्तुती ॥
त्रिभुवनीं ज्या करीती ॥
स्वर्गी पुष्पवृष्टी करुनियां ॥
आणिलासी आपला पती ॥
अभय देउनियां ॥
पतिव्रते तारीं मजसी ॥ आरती वड० ॥ ६ ॥