सिद्धिविनायक आरती

मंगलदायक सिद्धीविनायक आरती ही तुजला |

करितौं भावे दुर्वापुष्पे वाहुनी चरणाला || धृ . ||

 

कार्यारंभी पूजन तुझे सकल जन करिती |

इच्छा पुरवूनी सकला देसी सुखशांती सुमती || १ ||

 

सिंदुरखल मातुनी जेव्हा उपद्रव केला |

भक्त रक्षणासाठी धावुनी सिंदुरखल वधिला || २ ||

 

ऐसा अगाध महिमा तुझा परम अपार |

वर्णावया शेषही थकला थकले सुरवर || ३ ||

 

दीनदास मी तुझ्या प्रसादा तिष्टतसे दारी |

प्रसन्न होऊनी निजदासाला संसारी तारी || ४ ||